Dotterbolag till NAI Svefa

Med ledande ämnesexperter, geografisk närvaro och förståelse för både det privata och offentliga är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

Genom våra förvärv av Sensa Corporate Advisors AB samt Fasticon AB har vi ytterligare stärkt vår förmåga att hantera hela våra uppdragsgivares fastighetsrelaterade strategiska utmaningar och genom sammanslagningen av Fastighetsinformation och VärderingsData är vi numera majoritetsägare i den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.


Sensa Corporate Advisors AB

NAI Svefa tar ett helhetsgrepp om våra uppdragsgivares strategiska utmaningar

Tillsammans  med dotterbolaget Sensa Corporate Advisors kan NAI Svefa bistå med ett helhetsgrepp kring våra uppdragsgivares strategiska utmaningar.

Sensa är ett svenskt managementkonsultföretag som bistår företag och organisationer med kvalificerad rådgivning. Sensas medarbetare har sina rötter i flera tidigare nordiska managementkonsultfirmor som gått i spetsen för ett pragmatiskt och nydanande arbetssätt.

Sensas uppdragsgivare återfinns inom såväl privat som offentlig verksamhet och uppdragen är i flertalet fall att bistå uppdragsgivare med analyser, utredningar och rådgivning i strategiska och organisatoriska frågor. Sensa genomför även finansiella analyser samt rådgivning inom andra verksamhets- och organisationsrelaterade områden, t ex i frågeställningar som finns i gränslandet mellan politik och näringsliv. Rådgivningen baseras bland annat på utförliga marknads- och branschanalyser, nulägeskartläggningar samt gedigen erfarenhet. Läs mer på www.sensa.se 


Fasticon AB

Genom förvärvet av Fasticon AB med dotterbolag tar NAI Svefa ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Med drygt 40 års erfarenhet har Fasticon byggt upp en bred och djup kunskap om fastighetsbranschens alla viktiga delar. Fasticons konsulter är rådgivare och stödjande specialister till fastighetsföretagare i hela fastighetsprocessen. Fasticon har baserat sitt tjänsteutbud på att stödja fastighetsföretagandets behov av: affärsstöd, upphandlingsstöd, och förvaltningsstöd/FM-tjänster. Läs mer på www.fasticon.se

Fasticon har också ett strategiskt samarbete i kompetensfrågor med Fasticon Kompetens AB, som för cirka ett år sedan såldes till annan ägare.


VärderingsData

NAI Svefa har förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

Värderingsdata, som bolaget även i fortsättningen kommer att heta, är redan idag Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien och Spanien. Läs mer på http://www.varderingsdata.se/


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.