Dotterbolag till NAI Svefa

Med ledande ämnesexperter, geografisk närvaro och förståelse för både det privata och offentliga är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

Genom våra förvärv av Sensa Corporate Advisors AB samt Fasticon AB har vi ytterligare stärkt vår förmåga att hantera hela våra uppdragsgivares fastighetsrelaterade strategiska utmaningar och genom sammanslagningen av Fastighetsinformation och VärderingsData är vi numera majoritetsägare i den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.


VärderingsData

NAI Svefa har förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

Värderingsdata, som bolaget även i fortsättningen kommer att heta, är redan idag Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien och Spanien. Läs mer på http://www.varderingsdata.se/


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.