Konsulter Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling med inriktning Exploatering

Med fokus på rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor

Som konsult på NAI Svefa ansvarar du för egna kunduppdrag och deltar också som teammedlem i större uppdrag. Uppdrag kommer in via centrala avtal, genom spontana kontakter från kunder samt via respektive konsults egna nätverk.

Aktuell roll tillhör affärsområde Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling med fokus på rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor. Det kan gälla projektledning av exploateringsprojekt med fokus på genomförandefrågor, rådgivning kring markanvisningar, förhandling och upprättande av olika fastighetsrättsliga avtal, t ex exploateringsavtal, rådgivning i samband med fastighetsbildning samt stöd i samband med köp och försäljning av kommunal mark. Du utför uppdrag såväl hos kund som på NAI Svefas kontor.

Arbetet kräver god förmåga att planera och styra det egna arbetet. Rollen kan beskrivas som en projektledarroll, där planering, tidssättning, kontroll och uppföljning är naturliga delar av arbetssättet. Kommunikationen med uppdragsgivaren är central, och ska skötas på ett professionellt och proaktivt sätt såväl i muntlig som i skriftlig form.

Vi söker dig som är Civilingenjör Lantmäteri eller Samhällsbyggnad eller har annan högskoleutbildning som bedöms relevant. En lägre utbildningsnivå kan kompenseras av en gedigen yrkeserfarenhet inom aktuella områden.

Till Jönköping söker vi en erfaren konsult som arbetat minimum fem år inom relevanta områden. Det kan vara erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor inom kommunal verksamhet eller hos privat aktör, erfarenhet av arbete som Förrättningslantmätare inom Lantmäteriet, bolagslantmätare eller en kombination av dessa. Vi ser gärna en så bred bakgrund inom samhällsbyggnadsområdet som möjligt, där erfarenhet av exploateringsfrågor är ett krav.

Vi söker en person som är väl etablerad i regionen och som därmed har goda nätverk, inom såväl offentlig som privat sektor. Erfarenhet av att tidigare etablera verksamhet är en fördel.

Till Örebro och Norrköping söker vi en erfaren konsult (se beskrivning ovan) eller en person med mindre erfarenhet (minimum ett år), då dessa kontor har seniora konsulter inom området samhällsbyggnad att samarbeta med. Krav ställs på förståelse för planprocess, förhandling och avtal samt god kunskap och intresse av fastighetsjuridik. Kommunal erfarenhet är meriterande.

Vi erbjuder dig att vara del av ett professionellt, inspirerande team med tillväxt som del i sin strategi. Du rapporterar till en av våra Gruppchefer, som är placerad i Norrköping.

Har du frågor är du välkommen att ringa Boel Lundell People Impact på telefon 0708-41 70 40, som bistår oss i denna rekrytering.

Välkommen med din ansökan till boel.lundell@peopleimpact.se snarast, dock senast 23 januari 2017.


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.