Strategisk Rådgivning

Med ledande ämnesexperter, geografisk närvaro och förståelse för både det privata och offentliga är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

Med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Sverige, vår breda kompetens och marknadens bästa databaser erbjuder vi kvalificerad rådgivning och heltäckande analyser. Vi identifierar affärsmöjligheter och tar fram beslutsunderlag för din verksamhet – oaktat om du är privat eller offentlig uppdragsgivare.

Ett projekt består sällan av enbart en uthyrning, en detaljplaneprocess, en analys, en transaktion eller en värdering. Vi agerar rådgivare i uppdrag som inkluderar samtliga dessa moment. Det är det vi menar är - idé till genomförande - och som skapar värde för dig som kund.


Management Consulting

NAI Svefa tar ett helhetsgrepp om våra uppdragsgivares strategiska utmaningar

Tillsammans  med senior kompetens och erfarenheten från Svefa, Sensa och Fasticon kan NAI Svefa bistå med ett helhetsgrepp kring våra uppdragsgivares strategiska utmaningar.

Sensa är ett svenskt managementkonsultföretag som bistår företag och organisationer med kvalificerad rådgivning. Sensas medarbetare har sina rötter i flera tidigare nordiska managementkonsultfirmor som gått i spetsen för ett pragmatiskt och nydanande arbetssätt.

Med drygt 40 års erfarenhet har Fasticon byggt upp en bred och djup kunskap om fastighetsföretagande och bistått uppdragsgivare på högsta nivå att peka ut framtida riktning och genomföra förändring.

Våra uppdragsgivare återfinns inom såväl privat som offentlig verksamhet och uppdragen är i flertalet fall att bistå uppdragsgivare med analyser, utredningar och rådgivning i strategiska och organisatoriska frågor. Vi genomför även finansiella analyser samt rådgivning inom andra verksamhets- och organisationsrelaterade områden, t ex i frågeställningar som finns i gränslandet mellan politik och näringsliv. Rådgivningen baseras bland annat på utförliga marknads- och branschanalyser, nulägeskartläggningar samt gedigen erfarenhet.


Analys

Vi erbjuder marknadsanalyser i tidiga skeden till strategiska analyser av fastighetsportföljer inför affärskritiska beslut.

Tillsammans har vi stor erfarenhet av att på kort tid sätta samman projektorganisationer för olika typer av komplexa fastighetsutredningar med gedigen erfarenhet av och specialistkompetenser för fastighetsutredningar i tidiga skeden samt strategisk planering och utveckling av såväl privata som offentliga och allmännyttiga fastighetsinnehav. Vår analys och rådgivning skräddarsys för att möta kundens specifika utmaningar och behov.


Corporate Solutions

Vilka frågeställningar står du inför?

Med fokus på rörelsedrivande bolag, där fastigheter är en stödresurs till kärnverksamheten, tar vi inom Corporate Solutions ett helhetsansvar för våra kunders hela fastighetsrelaterade behov. Utifrån våra uppdragsgivares behov sätter vi ihop utförandeteam, som inkluderar just den kompetensmix, ett framgångsrikt utförande kräver. Allt med utgångspunkten att tillskapa värde för dig som kund. Arbetet leds alltid av en projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt för dig.


Transaktionsrådgivning

Samhällsfastigheter - Bostäder - Utvecklingsfastigheter.

NAI Svefa erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. Som en del i landets ledande fastighetsrådgivningsföretag med över 180 medarbetare och med 17 kontor förstår vi de lokala delmarknaderna och ser helheten i ditt fastighetsinnehav.

Vi anlitas i affärer som rör allt från större portfölj- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella fastighetstransaktioner. Vår marknadsposition byggs upp i nära samarbete med övriga affärsområden inom NAI Svefa och Transaktioner, liksom hela NAI Svefa, är starka i gränssnittet där det privata möter det offentliga.

I vår rådgivning tar vi ett helhetsansvar från initial strategisk rådgivning och analys, grundläggande bedömning, prissättning, marknadsföring, due diligence och framtagande av underlag för potentiella investerare. Med regional och nationell närvaro anpassar vi processen utifrån bedömda investerares profil och tillsammans med hela NAI Svefa kompetens optimerar vi fastighetens värde.

Vi ingår i det internationella nätverket NAI Global, som är ett av världens största nätverk med fastighetskonsulter inom vårt område med kontor i över 55 länder. Genom vårt samarbete inom NAI kan vi öppna den internationella dörren för svenska investerare som vill bredda sin affärsbas. Samtidigt hjälper vi internationella intressenter att komma in på den svenska fastighetsmarknaden.

Vårt erbjudande när det gäller kommersiella fastighetstransaktioner är enkelt: Vi ger dig tillgång till rätt kompetens och konsulter som förstår din marknad – oavsett var du vill investera.


Förvaltningsrådgivning

Genom förvärvet av Fasticon AB med dotterbolag tar NAI Svefa ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Med drygt 40 års erfarenhet har Fasticon byggt upp en bred och djup kunskap om fastighetsbranschens alla viktiga delar. Fasticons konsulter är rådgivare och stödjande specialister till fastighetsföretagare i hela fastighetsprocessen. Fasticon har baserat sitt tjänsteutbud på att stödja fastighetsföretagandets behov av: affärsstöd, upphandlingsstöd, och förvaltningsstöd/FM-tjänster.

Läs mer på fasticon.se


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.