Strategisk rådgivning

Med ledande ämnesexperter, geografisk närvaro och förståelse för både det privata och offentliga är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

Med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Sverige, vår breda kompetens och marknadens bästa databaser erbjuder vi kvalificerad rådgivning och heltäckande analyser. Vi identifierar affärsmöjligheter och tar fram beslutsunderlag för din verksamhet – oaktat om du är privat eller offentlig uppdragsgivare.

Ett projekt består sällan av enbart en uthyrning, en detaljplaneprocess, en analys, en transaktion eller en värdering. Vi agerar rådgivare i uppdrag som inkluderar samtliga dessa moment. Det är det vi menar är - idé till genomförande - och som skapar värde för dig som kund.


Analys

Vi erbjuder marknadsanalyser i tidiga skeden till strategiska analyser av fastighetsportföljer inför affärskritiska beslut.

Tillsammans har vi stor erfarenhet av att på kort tid sätta samman projektorganisationer för olika typer av komplexa fastighetsutredningar med gedigen erfarenhet av och specialistkompetenser för fastighetsutredningar i tidiga skeden samt strategisk planering och utveckling av såväl privata som offentliga och allmännyttiga fastighetsinnehav. Vår analys och rådgivning skräddarsys för att möta kundens specifika utmaningar och behov.


Rådgivning

Vilka frågeställningar står du inför?

Utifrån kundens specifika behov har NAI Svefa möjlighet att sätta ihop utförandeteam som inkluderar just den kompetensmix som ett framgångsrikt utförande kräver. Allt med utgångspunkten att tillskapa värde för kunden. Som kund har du alltid en tydlig projektledare som sköter all samordning och gör arbetet och beslutsfattandet enkelt för dig som kund.


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.