Transaktionsrådgivning

Samhällsfastigheter - Bostäder - Utvecklingsfastigheter.

NAI Svefa erbjuder kvalificerade tjänster inom såväl sälj- som köprådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. Som en del i landets ledande fastighetsrådgivningsföretag med över 180 medarbetare och med 17 kontor förstår vi de lokala delmarknaderna och ser helheten i ditt fastighetsinnehav.

Vi anlitas i affärer som rör allt från större portfölj- och bolagsaffärer till enstaka kommersiella fastighetstransaktioner. Vår marknadsposition byggs upp i nära samarbete med övriga affärsområden inom NAI Svefa och Transaktioner, liksom hela NAI Svefa, är starka i gränssnittet där det privata möter det offentliga.

I vår rådgivning tar vi ett helhetsansvar från initial strategisk rådgivning och analys, grundläggande bedömning, prissättning, marknadsföring, due diligence och framtagande av underlag för potentiella investerare. Med regional och nationell närvaro anpassar vi processen utifrån bedömda investerares profil och tillsammans med hela NAI Svefa kompetens optimerar vi fastighetens värde.

Vi ingår i det internationella nätverket NAI Global, som är ett av världens största nätverk med fastighetskonsulter inom vårt område med kontor i över 55 länder. Genom vårt samarbete inom NAI kan vi öppna den internationella dörren för svenska investerare som vill bredda sin affärsbas. Samtidigt hjälper vi internationella intressenter att komma in på den svenska fastighetsmarknaden.

Vårt erbjudande när det gäller kommersiella fastighetstransaktioner är enkelt: Vi ger dig tillgång till rätt kompetens och konsulter som förstår din marknad – oavsett var du vill investera.


Vi använder cookies på denna webbplats. Läs mer om vad det innebär.